Comisións Informativas

FACENDA E DE REXIME INTERIOR E ESPECIAL DE CONTAS

María del Carmen Leyte Coello.

José Benito Rodríguez Alvarez.

María del Carmen Alfonsín Gómez.

URBANISMO E MEDIO AMBIENTE

María del Carmen Alfonsín Gómez.

José Benito Rodríguez Alvarez.

EDUCACIÓN DA MULLER, DE XUVENTUDE

María del Carmen Alfonsín Gómez.

María Pilar García Díaz.

Castor Rodríguez Calvo.

CULTURA E DEPORTES

José Benito Rodríguez Alvarez.

Daniel Fernández Carril.

Castor Rodríguez Calvo.

SANIDADE E DE BENESTAR COMUNITARIO

María del Carmen Alfonsín Gómez.

María del Carmen Leyte.

María del Pilar García Díaz.

Esta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies