Subvención da Consellería de Infraestruturas e Vivenda

11 Set Subvención da Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Vl422E – Subvención dos programas de fomento da mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivenda e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021

Publicado no doga do 21/08/2018.

Prazo de solicitudes: ata o 21/09/2018

Mas información: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI422E&ano=2018&numpub=1&lang=gl

Esta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies